Preventief Medisch Centrum

Klachtenregeling

Het Preventief Medisch Centrum (PMC) heeft aparte website voor haar klachten-/incidentenregistratie.
Patiënten, medewerkers en andere relaties kunnen hierop alle informatie vinden die voor hen relevant is voor het melden van een klacht en/of incident.

Medewerkers

Overige