Preventief Medisch Centrum

Geschillencommissie

AVIG

Het Preventief Medisch Centrum is via haar beroepsvereniging aangesloten bij de geschillencommissie SGCIG. De geschillencommissie is een onafhankelijke commissie die een onafhankelijk standpunt inneemt over uw klacht. De geschillencommissie kan bindende adviezen opleggen aan zorgverleners-instellingen.

Interne procedure

Heeft u uw klacht kenbaar gemaakt aan de klachtenfunctionaris en aan de klachtencommissie van het Preventief Medisch Centrum, en levert dit niet het gewenste resultaat op? Dan kunt als patiënt een klacht indienen bij de geschillencommissie.

Contactgegevens geschillencommissie
E. info@sgcig.nl
T. +31 (0)85 0654536
W. https://www.sgcig.nl/

Geschilleninstantie SGCIG
A. Valkenburgerstraat 193A, 1011MJ Amsterdam

Andere instanties

U heeft ook de mogelijkheid om buiten het Preventief Medisch Centrum een klacht in te dienen.

Inspectie Gezondheidszorgen Jeugd
T. +31 (0)88 120 50 01
A. Postbus 2518, 6401 DA Heerlen

Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, Tuchtcollege Den Haag
T. +31 (0)70 350 09 73
A. Postbus 97831, 2509 GE 's-Gravenhage