Preventief Medisch Centrum

Klachtencommissie

Klachtencommissie

Heeft u uw klacht kenbaar gemaakt aan de klachtenfunctionaris en heeft dit niet het gewenste resultaat opgeleverd? Dan kunt u met uw klacht terecht bij de klachtencommissie van het Preventief Medisch Centrum.

Procedure

De klachtenfunctionaris kan u doorverwijzen naar de klachtencommissie van het Preventief Medisch Centrum. De klachtencommissie onderzoekt uw klacht en kan u tijdens het onderzoek vragen om een reactie te geven op de informatie. Daarna zal de klachtencommissie een oordeel vormen.

Hieruit zullen aanbevelingen volgen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. De informatie die u deelt met de klachtencommissie zal vertrouwelijk behandeld worden en voor de leden geldt een geheimhoudingsplicht.

Onafhankelijke geschillencommissie

Mocht het resultaat van de klachtencommissie niet het gewenste resultaat opleveren, dan kunt u een klacht indienen bij de onafhankelijke geschillencommissie.

Financiële klachten
Heeft u een klacht over ontvangen rekeningen of herinneringen? Dan kunt u contact opnemen met de administratie. De administratie is bereikbaar via e-mail: admin@pmc-rotterdam.nl.